Blog

Moodle voor hoogbegaafde leerlingen

31 juli 2010

Actueel

Onlangs hebben wij voor de Plusklas van de Amstelwijzer uit Amstelveen Moodle geïmplementeerd als ELO. Opvallend is dat zij niet gekozen hebben voor Acadin, een (flink) aangepaste Moodle site voor leerlingen met cognitief talent. Acadin is ontwikkeld met subsidie van Kennisnet en wordt begeleid door het SLO.

De plusklas van Amstelwijzer wil toch zelf de regie in handen houden, zowel qua techniek als qua visie op hoe hoogbegaafde leerlingen leren. Zelf vind ik ook opvallend dat er bij Acadin gekozen is dat leerkrachten zelf leeractiviteiten kunnen samenstellen en toekennen aan leerlingen. Natuurlijk kunnen leerlingen zelf ook kiezen uit leeractiviteiten, maar de controle die toch leerkrachten hebben, is naar mijn mening niet wenselijk/nodig bij deze doelgroep. Laat die cognitieve talenten vooral zelf bepalen wat ze willen leren en begeleidt dat proces. Maar haal in ieder geval die controle eraf, dan  kunnen zulke leerlingen zich veel beter ontwikkelen. Deze visie zie je in de managements- en coachingsliteratuur ook terug bij het coachen van professionals in het bedrijfsleven. Die moet je vooral een kader en een doel geven en dan vooral faciliteren.

Moodle, aangepast of niet, is zelfs nog niet toereikend hiervoor. Het kan heel goed fungeren als leeromgeving, maar ik zou zelf die leerlingen faciliteren met portfolio (liefst Mahara, want dat is simpel te koppelen met Moodle). In het portfolio kan de hoogbegaafde leerling laten zien wat hij/zij heeft geleerd en heeft de leerkracht toch een middel om het leerproces te volgen en bij te sturen.

Het onderwijs blijft moeite houden met het ontwikkelen van talenten van leerlingen. Gelukkig worden er toch stapjes in de goede richting gemaakt.

Tags

 

Comments are closed.